Groei in zicht

Durven

Jasmijn Kester

Jasmijn Kester

Rector, Vathorst College Amersfoort

Thematisch onderwijs en formatief versus summatief toetsen

Helaas is deze sessie vanwege privé-omstandigheden niet doorgegaan. 

Op het Vathorst College wordt veel vakoverstijgend gewerkt. Bijna alle leermaterialen voor de onderbouw zijn door het docententeam zelf ontworpen of gearrangeerd. Docenten worden hierin gefaciliteerd en gestimuleerd. 

Het Vathorst College is in 2005 opgericht. Al van het begin wordt er gewerkt met vakoverstijgende projecten die zoveel mogelijk aansluiten bij de belevingswereld van leerlingen. Het gebruik van een methode past daar niet altijd bij. Om invulling te geven aan het vakoverstijgend werken, maken de docenten zelf lesmaterialen. Docenten zijn de architecten/leiders van het curriculum. Het uitgangspunt op onze school is ook dat er bij de reguliere vakken zoveel mogelijk wordt gewerkt met eigen materialen of zelf samengestelde leermethodes. Er vindt een variatie plaats in formatief evalueren/toetsen en summatief toetsen. Het onderliggende doel is dat de leerling zich eigenaar voelt van zijn/haar leerproces en inzichtelijk heeft waar hij/zij staat t.o.v. meetbare- en merkbare doelen. In de onder- en bovenbouw geven wij geen cijfers behalve dan voor schoolexamens. In de bovenbouw vindt een mix van vakoverstijgend en vakgericht onderwijs plaats, waarbij het accent meer ligt op vakgericht onderwijs. De komende jaren willen we meer een balans creëren in vakoverstijgende projecten en vakgericht onderwijs in het onderwijsaanbod in onze bovenbouw. 

Kortom we richten ons onderwijs in vanuit onze principes en onze bedoeling, dat maakt dat we het regelmatig anders doen dan de meeste reguliere VO-scholen. We (Jasmijn, docent en leerling) willen door deze inspiratiesessie laten zien hoe het ook anders kan, niet hoe het perse moet.Ga terug