Groei in zicht

Denken

Pedro de Bruyckere

Pedro de Bruyckere

Onderzoeker en pedagoog

Evoluties in het onderwijs

Bekijk hier de presentatie van Pedro de Brucykere.

Als het gaat over evalueren en toetsen komen veel belangrijke evoluties in onderwijs samen. Zo zijn er de meer complexe vaardigheden die we in onderwijs willen nastreven zoals creativiteit of probleemoplossend vermogen. Ze zijn zeer belangrijk, maar tegelijk lijken ze moeilijker ‘meetbaar’. Er is ook de toenemende juridisering door meer mondige ouders en de noodzaak van meer efficiëntie in onderwijs waarbij we met minder mensen steeds meer lijken te moeten doen. En tussen dit alles lopen nog kinderen en jongeren rond die in feite het belangrijkste zouden moeten zijn in het evaluatieproces, maar die dat vaak vooral als een last zien en minder als een leerproces.

In zijn keynote gaat Pedro De Bruyckere in op deze verschillende tendensen – en zeker op de leerlingen zelf -, hoe je deze met elkaar kan rijmen en wat er nog ons nog zoal te wachten staat en legt hij uit waarom in zijn eerste les van het jaar de mobieltjes juist niet uit mogen.

Pedro De Bruyckere is onderzoeker en pedagoog aan de Arteveldehogeschool in Gent en verdiept zich al jaren in de leefwereld van jongeren en is een zelfverklaarde verslaafde aan populaire cultuur. Samen met Casper Hulshof schreef hij de bestseller: ‘Jongens zijn slimmer dan meisjes, en andere mythes over het onderwijs’. Als spreker streeft hij er steeds naar om moeilijke theorieën zo helder mogelijk te verklaren en te vertalen naar de praktijk aan de hand van ontelbare voorbeelden. In 2013 werd Pedro De Bruyckere door Vrij Nederland omschreven als een van de beste Onderwijsvernieuwers in Nederland.Ga terug