home_header

Het 2e Nationale toetscongres vo

'Van Peilstok naar polsstok'

vrijdag 4 november 2016

We toetsen veel in het onderwijs. Te veel?

In ieder geval doen we te weinig met de uitkomsten van toetsing. We gebruiken de resultaten niet of nauwelijks als feedback. Terwijl juist deze feedback een belangrijke schakel vormt in de ontwikkeling van leerlingen. Toetsen horen in dienst te staan van het leren, zodat ze als polsstok kunnen dienen om leerlingen een duwtje omhoog te geven. Het Nationale Toetscongres VO  ‘Van peilstok naar polsstok’ staat geheel in het teken van onze visie dat we anders moeten én kunnen toetsen om de kwaliteit en het rendement van het onderwijs te vergroten.

Voor wie?

Het congres is een inspiratiebron voor docenten, managers, sectieleiders, teamleiders, bestuurders en toetscoördinatoren binnen het voortgezet onderwijs. Het congres wordt georganiseerd door Bureau ICE, een onafhankelijke expert in toetsing & examinering.   

Registerleraar